Ja eller nei til insentivordning for å få utenlandske filmproduksjoner til Norge? Det er har vært en av de store filmdebattene i Norge de siste årene.

Filmarbeidere, reiseliv og lokalt næringsliv på attraktive innspillingssteder har sagt ja, og viser til at Norge har mistet en rekke store filmprosjekter de siste åra fordi vi mangler en slik ordning – blant annet «Vikings» og den 24. Bond-filmen.

Norske filmprodusenter, sterke krefter i Finansdepartementet og en utredning ført i pennen av Oslo Economics har uttrykt mye mer skepsis.

Nå har uansett kulturminister Thorild Widvey bestemt seg for at hun ønsker seg en slik ordning fra 2016, skriver Klassekampen. Hun har fått med seg næringsminister Monica Mæland, mens Finansdepartementet fremdeles er negative, skriver avisa.

Ifølge Klassekampen skal utenlandske produsenter få refusjon for inntil 20 prosent av produksjonskostnadene, og Widvey ønsker seg en ordning tilsvarende den på Island.

Ordningen skal administreres av Næringsdepartementet eller Finansdepartementet, og altså bare koordineres av Kulturdepartementet. En bekymring for produsentene har jo vært om dette skulle finansieres fra støttemidlene som vanligvis gis til norske produksjoner, men slik virker det altså ikke å bli i første omgang.

Kulturdepartementet har foreløpig ikke kommentert saken, og det blir jo veldig spennende å se om Widvey & co. klarer å overbevise Finansdepartementet om å gå med på dette.

Vår hobbyanalyse er at Widvey må jobbe fryktelig hardt for å få gjennomslag for dette i regjeringen, og det ble jo sagt at også Trond Giske i sin tid gikk inn for en insentivordning – før Finansdepartementet satte ned foten.

Oslo Economics har pekt på at en insentivordning ikke nødvendigvis er samfunnspolitisk lønnsomt, og at andre bransjer vil kunne kreve tilsvarende ordninger.