Allestadsverande alitterasjon er alltid awesome – også i «Alphabet Aerobics». Blytunge beats, bokstavrim og Blackalicious bringer britisk b-boy opp frå benken. Cowboy. Daniel dundrar dikt til den jamne mann.

Einkvar Eminem-fan endra kanskje eiget estimat av han som ekte mann. Fallon fordrar mikrofonen som han «fann». Heimeguten AKA Harry P hyller eigen horror-«Horns», men hamlar først opp med hjernegymnastikk-hip-hop frå hukommelsen.

Impulsivt som indremisjon. Punktlig planlagt Potter-puss frå produsenten. QED. Radcliffe rappar rytmisk med Roots, som han repeterer rutinert.

Seansen er like spontan som ei suffléoppskrift.

Tenåringsidol trommar opp trolldom i totusentals-rap. Undrande USAnarar uler applaus. Viser viralpotensial. Youtube-klassikar.