Den amerikanske filmatiseringen av 22. juli-terroren, finansiert av Netflix og regissert av Paul Greengrass, mannen bak Jason Bourne-filmene, får insentivstøtte av den norske staten.

«Norway», som er filmens tittel, skal spilles inn i Norge og får refundert inntil 17,1 millioner kroner av det som brukes i landet under innspillingen.

Insentivordningen er ment å bidra til flere internasjonale filminnspillinger i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Den er blant annet fremkjempet av turistbransjen, fordi slike innspillinger er antatt god norgesreklame.

«Hver for seg, og til sammen, vil disse filmene bidra til å vise norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspillingssteder og temaer som omhandler norsk virkelighet», sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt, ifølge pressemeldinga om tildelingen.

Annonserer snart skuespillere

Det er fortsatt ikke klart når eller hvor i Norge «Norway» skal spilles inn, eller hvem som skal spille i den, men en annonsering er snarlig ventet.

Greengrass er en filmskaper med erfaring i å dramatisere dramatiske  hendelser fra virkeligheten. Tidligere har han taklet såvel borgerkrigen i Nord-Irland («Omagh») som 11. september-terroren («United 93») og kapringssituasjoner i Somalia («Captain Phillips»).

En norsk film om hendelsene på Utøya har i høst vært under innspilling i Erik Poppes regi på Frognøya i Tyrifjorden. Det er også under planlegging en NRK-serie om 22. juli.

Også støtte til «M:I 6»

Også «Mission: Impossible 6» får refundert utgifter når de kommer til Rogaland for å skyte actionscener med Tom Cruise på Preikestolen i november (inntil 6,3 millioner).

Restpotten på 950 000 går til en overnaturlig tenåriungsserie den erfarne britiske tv-regissøren Farren Blackburn lager for Netflix, med arbeidstittelen «The Innocents».

Ifølge Norsk Filminstitutt er det «lagt vekt på produksjonenes internasjonale potensial- og størrelse, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap».

I fjor var det «Snømannen» som mottok mesteparten av insentiv-midlene, som til neste år totalt blir på 57 millioner.