Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse etter alt som har kommet fram om grunnleggeren de siste månedene, men nå slår The Weinstein Company seg konkurs.

Det rapporterer blant annet Los Angeles Times.

Det fremgår i et brev styret i selskapet har stilet til lederne av en gruppe investorer som de siste ukene har jobbet for å kunne overta selskapet, fortsette driften og opprette et fond som skal ute økonomisk støtte til de mange ofrene for Harvey Weinsteins seksuelle trakassering og overgrep.

Her heter det, ikke helt uten et snev av bitterhet, at «vi må konkludere med at deres plan om å kjøpe selskapet var illusorisk og ikke ville gjøre annet enn å la det halte videre mot undergangen, til skade for alle de involverte».

Og: «på tross av alle deres tidligere uttalelser er det nå umulig å se at dere har noen intensjon om å inngå noen avtale, langt mindre fullføre den, og ingen ønsker om å redde verdier og arbeidsplasser». 

Se brevet her.

Med det er det over og ut for det som så seint som for fire måneder siden var regnet som en av de sterkeste utfordrerne til de store Hollywood-studioene, med «Django Unchained», «Silver Linings Playbook» og Morten Tyldum«The Imitation Game» blant sine største kassasuksesser.

The Weinstein Company har likevel slitt finansielt de siste årene, og vært i akutt pengenød helt siden Harvey ble tvunget til å forlate ledelsen og de fleste samarbeidspartnerne brøt alle forbindelser.

Investorgruppa, som ledes av Maria Contreras-Sweet, som i flere år satt i Obama-administrasjonen med ansvar for småbedrifter, skal ha hatt som plan å sette inn et styre med kvinnelig flertall i selskapet som mer enn noe annet i Hollywood er rammet av Metoo-kampanjen.

Selskapet skulle også kvitte seg med Weinstein-navnet.

Hun skal ha vært nær å komme i mål med overtakelsen da statsadvokaten i New York for to uker siden tok ut et bredt anlagt søksmål mot selskapet, blant annet for å ha hatt en kjønnsdiskriminerende arbeidskultur og for ikke å gjøre nok for å stanse toppsjefens oppførsel.

Statsadvokaten skal ha hatt flere innvendinger mot planene om overtakelse, blant annet at en av de tidligere direktørene var tilegnet en lederrolle, og reiste tvil om realismen planene om et fond for ofre.