• Her kan du leie «Take Shelter»

Ordet «storm» har en litt annen betydning i USA enn i Norge. Mens det her til lands gir assosiasjoner til brysomt høstvær, noen falne trær og nødvendigheten av å sjekke moringen til båten, signaliserer det i Amerika en trussel, både mot en selv, sine oppsparte verdier, familien og sivilisasjonen.

Denne forskjellen skyldes tre ting: Stormene er potensielt mer voldsomme. Boliger og infrastruktur i USA er ofte relativt skrøpelig bygd i forhold til i Norge og de fleste eneboliger mangler skikkelig fundamentering. Og sist, men ikke minst: en storm i USA understreker hvor alene man er i møtet med destruksjonen. Her er det hver mann sin storm. Hver mann sitt tilfluktsrom.

Dette siste er helt reelt. I stormutsatte områder i sydstatene er det ikke uvanlig med et såkalt «storm shelter» i hagen. 5 millioner amerikanske boliger har investert i sitt eget tilfluktsrom, ofte i stål. Å bygge egen privat ly for stormen er stor industri i USA.

Hvor går i så fall grensen mot paranoia? Det er ett av spørsmålene som blir stilt i Jeff Nichols‘ glimrende psykologiske thriller «Take Shelter». Her spiller Michael Shannon familiefaren Curtis som føler han blir advart mot en kommende dødelig storm gjennom en serie voldsomme mareritt. «Det er ikke bare en drøm. Det er en følelse. Jeg er redd det ville komme et eller annet. Noe er ikke riktig. Du må tro meg», bønnfaller Curtis til kona Jessica (Jessica Chastain). De bor i et tornadoutsatt område i syd i Ohio.

Problemet er at Curtis er arvelig belastet. Moren hans fikk diagnosen paranoid schizofren da hun var omtrent på hans alder.

«Take Shelter» fungerer på fabelaktig mange plan. Den er en effektfull og ubehagelig thriller, en nær og realistisk studie av et parforhold, samt et interessant innblikk i en manns kamp med sin egen psykiske helse. Men først og fremst er den en usedvanlig nyansert parabel over hvilke utfordringer USA står overfor i dag, både innenfor helse, økonomi og miljø.

Curtis har ikke råd til å søke profesjonell hjelp fordi helseforsikringen hans ikke dekker en skikkelig psykiater. Når Curtis får sparken, mister samtidig den døve datteren muligheten til en øreoperasjon, fordi helseforsikringen følger ansettelsen. «Taper man synet av ballen i et lite øyeblikk i denne økonomiske situasjonen, er du kjørt», advarer broren til Curtis. Stormen er et beleilig skalkeskjul, men det er det menneskeskapte systemet han er underlagt som skaper trøbbel for Curtis. Og apropos menneskeskapt og psyke: Hva sier det om den mentale helsen til et samfunn som kollektivt fornekter selvforskyldte klimaendringer, samtidig som de oftere og oftere må tåle de destruktive konsekvensene, nå sist med stormen Sandy?

Det er kanskje på tide at vi alle får litt paranoia.

  • Her kan du leie «Take Shelter»