Haha, dette er faktisk et ganske morsomt pr-stunt. Akkurat nå ramlet det inn en epost i innboksen vår fra «Tina & Bettina»-produsent Kjetil Omberg i Tappeluft Pictures, der han varsler søksmål mot VG.

– Tappeluft Pictures gjør herved på vegne av våre skuespillere, Tina Melissa Astrup og Bettina Norlevo Fleischmann, Norges pressestand oppmerksom på varsel om rettslig prosess etter den offentlige mobbingen de har blitt utsatt for, skriver Omberg i eposten.

Vedlagt er en kopi av «søksmålet», fra advokatselskapet «Gribb & Partnere». De krever i overkant av 57 millioner kroner i oppreisning og erstatning fra VG, etter at «Tina & Bettina» ble slaktet til terningkast to i avisa.

Her er «søksmålet» i sin helhet:

 

Gribb & Partnere DA
Postboks 8666
0103 Oslo

Verdens Gang AS
Postboks 1185
0107 Oslo

Oslo, 11te september 2012

VARSEL OM SØKSMÅL, JF. TVISTELOVEN § 5-2

Gribb & Partnere representerer Tina Melissa Astrup og Bettina Norlevo Fleischmann, som står bak filmverket ”Tina og Bettina – The Movie”, anmeldt av Verdens Gangs journalist Øystein David Johansen 6. september 2102.

På vegne av våre klienter varsles Verdens Gang med dette om søksmål med krav om oppreisning for ærekrenkelse og erstatning for økonomisk tap som følge av ærekrenkelsen, jf. Skadeerstatningsloven (Lov av 13. Juni 1969, nr. 26 heretter Skl.) § 3-2.

Verdens Gang AS er riktig adressat for kravet, jf. Skl. § 3-2, andre ledd, første setning.

Oslo Tingrett er kompetent domstol for søksmålet, jf. Tvl. § 32-4.

”Tina og Bettina – The Movie” er en åpen og ærlig beretning om unge, fremadstormende kvinner i vår hovedstad. Filmen er produsert på bakgrunn av et folkelig krav om å komme tettere inn på to svært populære spydspisser i den kommende generasjons elite, kjent fra sin videoblogg. Filmen inviterer publikum inn i våre klienters liv, hvor disse fremstiller seg selv i sin egen hverdag med reelle hendelser.

Filmen har blitt umåtelig populær, og blant andre kulturminister Annikken Huitfeldt har lovpriset den.

Journalist Øystein David Johansen går på vegne av sin arbeidsgiver til personlig angrep på våre klienter i sin anmeldelse av filmen både i Verdens Gangs papiravis og nettutgave 6. september 2012. Angrepet er langt utover det som kan aksepteres som profesjonell og faglig fundert filmkritikk.

Journalist Johansen rubriserer saksøkerne som ”overflatiske”. Videre hevdes det at Astrup og Fleischman styrer elevrådet, hvor de er innvalgt gjennom en åpen, lovlig og demokratisk prosess, med ”jernhånd”. Personlige og aktverdige musikknumre i filmen blir omtalt som ”kleine”.

Johansen gir filmen terningkarakter to – 2- . Med dette gis også våre klienters liv, gjerninger og personligheter nesten laveste karakter i full offentlighet og med bredest tenkelig distribusjon.

Ved journalist Johansens fremstilling av våre klienter, deres liv og virke, har Verdens Gang ”krenket en annens [våre klienters] ære”, jf. Skl. § 3-6, første ledd, første setning.

Verdens Gang må åpenbart ha kjent til betydningsinnholdet i ordene som ble benyttet samt konsekvensene av disse, og har således fremsatt de ærekrenkende utsagnene forsettelig, jf. Skl. § 3-6, første ledd, tredje komma. Subsidiært anføres det at Verdens Gang uten hensyn til sarte og uskyldige pikesjeler hugger løs på våre klienter i det saftigste ordelag, og utviser således ikke den aktsomhet som må påkreves, jf. Skl. § 3-6, første ledd, tredje komma.

Anmeldelsen oppleves som et karakterdrap på Astrup og Fleischman. De lysende karrierer med tilhørende inntekter som fremstod som sikret for disse unge talentene er gruslagt som følge av den latterliggjøring Verdens Gang har utsatt dem for. Vi understreker det her ikke er tale om ordinære ungdommer med sedvanlige utsikter til fremtidig erverv, men om to av nasjonens skatter som ved sine åpenbare talenter ville gjennom livslange karrierer generert inntekter av størrelsesorden vi kjenner best fra den internasjonale underholdningsbransjen.

Videre har saksøkernes som følge av anmeldelsen i landets største avis blitt utsatt for et alvorlig fall i sosial anseelse. Foruten nevnte tap av fremtidig erverv, vil de belastninger våre klienter har blitt påført være gjenstand for krav om en skjønnsmessig fastsatt oppreisning.

Den nødvendige og naturlige behandlingsform for de belastninger saksøkerne har blitt utsatt for har vært handleturer og anskaffelse av boliger i utlandet. De økonomiske følgende av dette har vært store. Årsakssammenhengen mellom kostnadene og Verdens Gangs krenkelse er etter vårt syn åpenbar.

Det fremsetter med dette krav om at Verdens Gang betaler erstatning og oppreisning til våre klienter forløpig beregnet til:

Erstatning for lidt skade:

Tur/retur New York, inkl. overnatting og handling

NOK 364.000,-

Tur/retur Paris, inkl. overnatting og handling:

NOK 265.000,-

Feriehus, Bahamas:

NOK 5.560.000,-

Tur/retur Bahamas x 5

NOK 230.000,-

Erstatning for tap av fremtidig erverv:

Bettina Norlevo Fleischman

NOK 25.000.000,-

Tina Melissa Astrup

NOK 20.000.000,-

Oppreisning:

Bettina Norlevo Fleischman

NOK 3.000.000,-

Tina Melissa Astrup

NOK 3.000.000,-

Sum, erstatning og oppreisning:

NOK 57.419.000,-

Dette brev er å anse som et varsel om søksmål, jf. Tvisteloven § 5-2, og det oppfordres å innen rimelig tid til å ta stilling til kravet og dets rettslige grunnlag.

Med hilsen
Gribb & Partnere DA

Emanuell Gribb Advokat/Partner (sign).

 

Ikke dårlig! Vi håper de vinner, Tina & Bettina – det koster å være kul på Smestad.

Har du forresten husket å lese vårt intervju med de to, der de snakker om norsk film og sånt?