Norsk filminstitutt har ifølge Aftenposten varslet produsentene av norsk film og tv-drama at hele 50,3 millioner kroner av årets filmstøtte blir holdt tilbake.

Grunnen til dette er paradoksalt nok at andre norske filmer har gått såpass bra at etterhånddstøtten til disse filmene spiser opp store deler av potten.

Bare bilfilmen «Børning», som nylig hadde en rekordåpning på kino denne helgen, ligger nå an til å få maksimalsummen 15,8 millioner kroner i etterhåndsstøtte – en støtte som matcher omsetning på kinovisning, dvd-salg og utenlandssalg i tre år dersom flere enn 10.000 ser filmen på kino.

born

– Våre foreløpige beregninger viser at den automatiske ordningen med såkalt etterhåndsstøtte til film, basert på billettsalget på kinoene, kan sprekke med noe over 30 millioner kroner, sier direktør Sindre Guldvog i Norsk Filminstitutt til Aftenposten.

Av pengene som nå er satt på vent, var opprinnelig 24,1 millioner kroner holdt av til tv-drama.

Dette er nok en nedtur på kort tid for norsk tv-drama. I fjor kuttet den borgerlige regjeringen potten til tv-drama fra 45 millioner kroner til 32 millioner kroner.

Under filmfestivalen i Haugesund tidligere denne uka ble lagt fram en rapport fra analyseselskapet Ideas2evidence som anbefalte at mesteparten av tv-dramapengene bør kanaliseres til dokumentarer i stedet.

De som produserer TV-serier vil ifølge Aftenposten da bare få mindre beløp til utvikling av manus, og ingenting til selve produksjonen.

– Dette er et så utrolig dårlig forslag at det er vanskelig å ta seriøst, sier NRKs eksternsjef Petter Wallace til Aftenposten, og fortsetter:

– Det vil være veldig ødeleggende for den norske produksjonen av tv-serier. Dette betyr færre serier i fremtiden. Serier som for eksempel «Lilyhammer 2» og «Lilyhammer 3» og «Kampen om tungtvannet» ville aldri ha blitt produsert om det ikke var for støttepengene fra Norsk filminstitutt.

Regissør Per-Olav Sørensen. Foto: Odd-Steinar Tøllefsen
Regissør Per-Olav Sørensen. Foto: Odd-Steinar Tøllefsen

«Kampen om tungtvannet»-regissør Per-Olav Sørensen er nå inne i postproduksjonsfasen på den kommende NRK-storserien. Han stiller seg hoderystende til det som nå er i ferd med å skje med norsk tv-drama.

– Jeg synes dette er som å jobbe mot tyngdekraften. Over hele verden tar nå tv-drama på mange måter over dette store dramatiske feltet som film har hatt før. Produksjonene blir større og bedre, kunnskapen om faget øker og måten man lager serier på i dag – med internasjonale samarbeidspartnere helt fra start – sikrer et enormt publikum, sier Sørensen til Filter.

Han viser til hvordan mange av de norske seriene som lages i dag har over en million seere.

– Så på en måte er dette å late som om verden ikke endrer seg. Det gjør den. Dette blir som å gå baklengs inn i framtida, sier Sørensen.

Han er også bekymret for hva en reduksjon av støtten til norsk tv-drama vil ha å si for det filmfaglige miljøet i Norge.

– Disse tv-seriene er ekstremt viktige for fagmiljøene. Med lange produksjoner kreves også mye kompetanse, og en tv-serie engasjerer en større stab over lengre tid enn en film, sier Sørensen til Filter.

Kulturminister Thorhild Widvey har ikke ønsket å kommentere innholdet i analysen fra analyseselskapet, og henviser til høringsrunden og et kommende innspillseminar før den varslede filmmeldingen kommer til våren.