Det er delte meninger om EU i detta landet, men iblant gjør de ting du må være forholdsvis dypt involvert i sauehold og fiskemottak for å ha et problem med.

Som den nye forordningen om cross-border portability of online content services, som trer i kraft i EU neste uke (og noe senere i Norge, når den er innført som en egen lov eller forskrift her).

Den tvinger nemlig strømmetjenestene til å tilby deg det innholdet du faktisk har betalt for, selv om du er på reise til et annet EU- eller EØS-land.

På overtid

I dag er det sånn at hvis du fyrer opp iPad-en på et hotellrom i Düsseldorf er det seriene og filmene Netflix har rettighetene til i Tyskland du får tilgang til, selv om du er logget på med din norske konto, opprettet i gamlelandet og betalt med norske kroner.

Men med den nye forordningen har Netflix, Spotify og de andre strømmetjenestene plikt til å anerkjenne deg som god nordmann og gi deg det samme innholdet når du er utenlands, som når du befinner deg hjemme.

Det skjer godt på overtid, mener Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge.

– Dette er i utgangspunktet veldig bra, og at det er way overdue er en illustrasjon på utfordringene med hvordan åndsverk forvaltes i dag. Spørsmålet nå er hvordan man får til dette, og det handler ikke så mye om strømmetjenestene som rettighetshaverne og deres vilje til å tilgjengeliggjøre innholdet på en måte slik at tjenestene kan tjene penger på det, på deres egne vegne, sier han.

Kort sagt kan det nye EU-kravet gjøre strømmetjenestenes forhandlinger med produsentene av filmer, serier og musikk vanskeligere.  

– Da er det viktig at rettighetshaverne kjenner sin besøkelsestid og tar på alvor at den som skal leve av innhold må få innholdet ut til det betalende publikummet, sier han.

Gjelder ikke for NRK

Ifølge IT-avisen kan den nye loven, som gjør at strømmetjenestene må bruke for eksempel betalingsopplysninger eller faktureringsadresse for å verifisere kundens hjemland, istedet for IP-adressen (som forandrer seg når du kopler deg opp fra andre steder) ha en ulempe:

Den kan gjøre det mer kronglete for dem som lurer til seg innhold de strengt tatt ikke skal ha tilgang til, ved å bruke VPN eller andre teknikker for å kople seg opp med en utenlandsk IP-adresse.

En annen ulempe: Siden de ikke tar seg betalt (direkte), og ikke har noen innlogging eller annen mekanisme for å verifisere hvem brukeren er, er ikke NRKs streamingtjeneste omfattet av det nye pålegget. 

Men statskanalen jobber kontinuerlig med å gjøre mest mulig av innholdet tilgjengelig for norske seere i utlandet, ifølge juridisk direktør i NRK, Olav A. Nyhus, til Filter Film og TV.

–I dag er det slik at du kan se noe av NRK-innholdet, ikke se alt, når du er i utlandet. Det skyldes opphavsrettigheter og at vi ikke har noen teknisk løsning for å verifisere norske brukere. Det er heller ingen konkrete planer om å innføre en slik løsning slik kravet er etter EU-forordningen, som for eksempel at man må logge seg på, sier han.

– Men vi ønsker jo at mest mulig at innholdet skal være tilgjengelig for norske seere i utlandet, og arbeider hele tiden for å gjøre tilbudet for disse best mulig, sier han.