Tidligere i høst kunne vi melde om at aksjen til den amerikanske fornøyelsesparken Seaworld sank kraftig etter en besøksnedgang som følge av dokumentarfilmen «Blackfish».

I filmen følger vi spekkhoggeren Tilikum, som lever i fangenskap i Seaworlds park i Florida. Tilikum deltok i akrobatiske vannshow for de besøkende, helt inntil han ble involvert i en tragisk ulykke i 2010 der treneren Dawn Brancheau ble drept – det skulle også vise seg at hun ikke var den første.

Filmen, som blant annet ble sett av 21 millioner CNN-seere, gjorde verden oppmerksom på hvilke forhold parkens spekkhoggere levde under – noe som ikke akkurat imponerte offentligheten.

Nå er Seawold ifølge THR blitt saksøkt av en rekke av sine aksjonærer, ledet an av Lou Baker. Han mener at fornøyelsesparkens uttalelser i etterkant av «Blackfish»-premieren på Sundance-festivalen i fjor har vært villedende for parkens aksjonærer.

Ifølge søksmålet har de oppgitte opplysningene blant annet ikke kastet nok lys over hvor dårlig parken har behandlet sine spekkhoggere, noe som igjen har ført til dårlig mental helse hos dyrene og dermed en økt risiko for dyretrenere og publikum.

I tillegg reagerer Baker & co. på at Seaworld fortsatte å arrangere vannshow med en spekkhogger –  Tilikum – som tidligere hadde drept og skadet flere trenere, samt generelt sett oppført seg på en slik måte at parkens besøkstall kunne synke.

blackfishimage

Da kvartalstallene for Seaworld kom på slutten av sommeren, viste de et besøksfall på ni prosent første halvdel av 2013 – og selv om «Blackfish» ikke kom på kino i USA før i juli samme år, mener saksøkeren at det er en sammenheng:

– Seaworld mener at besøksfallet var et resultat av hvordan påsken falt det året, mens det i virkeligheten var på grunn av den dårlige presseomtalen at familier valgte å ikke dra til Seaworlds parker, står det å lese i søksmålet.

Da besøkstallet fortsatte å synke utover 2013, ble det fra Seaworlds kant begrunnet med blant annet dårlig vær.

– Sannheten er imidlertid at besøksfallet var et direkte resultat av dokumentarfilmen «Blackfish», stadfestes det i søksmålet.

Først i august i år anerkjenner den saksøkende part at Seaworld begynte å spille med åpne kort, da de nevnte påvirkningen all omtalen hadde hatt i en kommentar til et lokalt lovforslag i California om å forby spekkhoggere i fangenskap – etter dette falt parkens aksjer med nesten 33 prosent.

Seaworld har ifølge THR ikke ønsket å kommentere søksmålet.

«Blackfish» kan sees på Netflix