Hver dag leverer Martin Bjørnersen et eminent videotips her på Comoyo Filter.

Men et av årets aller beste videotips er han dessverre inhabil til å komme med – ettersom han er selveste STJERNEN i videoen.

Regissør Sveinung Gjessing står bak bergensgruppen Yoguttenes dagsferske musikkvideo «Dino$aurer», der vi får oppleve Bjørnersen håndtere konflikten med slemmingen (spilt av forfatter Morten Jørgensen) på fullstendig eksemplarisk vis.

Som Yoguttene selv sier det:

«D E VIKTI ME FAMILIE I DAGEN$ $AMFUN KOR MYE TI BLIR BRUKT FORAN I PAD Å IFON I$TEDE FÅR TING $ÅM VIRKELI BETYR NOE $ÅM FAMILIE Å NÆRE VENAR 😀 😀 <3 <3 D Å$Å VIKTI Å TENKE PÅ AT $EL ÅM DRYE Å FINE GAVAR E KULT E D KULARE Å VÆRE $NIL Å GREI ME FAMILIEN $IN $ELÅM DI KAN$JE I$JE HAR $Å MANGE PENGAR Å KAN $JØPE D KULE$TE #DSANT2 YG FÅR MER $JERLIGHET Å ÅMTANKE I $AMFUNET <3 <3 FRED OVARALT».