At fjorårets Star Wars-film splittet menigheten er det liten tvil om. På tross av gode besøkstall på kino, høy score hos byråene som målte responsen fra folk på vei ut av salen og i all hovedsak positive anmeldelser i aviser og på blogger, fikk «The Last Jedi» oppsiktsvekkende lav score publikumsscore på nettsteder som IMdB, Metacritic og Rotten Tomatoes.

Disse bruker-avstemningene er kjent for å være utsatt for manipulasjon, men hvertfall sistnevnte nettsted (som er eid av NBC/Universal) hevdet i fjor å ha gransket saken uten å finne annet enn legitim brukeradferd, lik den som pleier å oppstå i forbindelse med premieren på filmer med en stor, etablert fanbase.

Samtidig som det er gode og helt legitime grunner til å mislike «The Last Jedi» (casinosekvensen, anyone?) er det likevel liten tvil om at filmen har irritert en del kinogjengere. Især de som, stikk i strid med franchisens historie, har fått det for seg at Star Wars-universet ikke skal inkludere helter som tilhører etniske minoriteter eller den kvinnelige halvdelen av befolkningen.

Nå har en akademisk studie fra University of Southern California likevel konkludert med at en stor del av de negative ytringene på Twitter stammet fra politiske aktivister som hadde problemer med det de oppfatter som venstresidepolitiske budskap i filmen: «Bevisste, organiserte, politiske påvirkningstiltak forkledd som fan-argumenter».

«The Last Jedi»-regissør Rian Johnson twitret selv studien, sammen med en kommentar om at analysen stemmer overens med hans eget inntrykk av responsen filmen fikk (så er studien da også basert utelukkende på tweets som er rettet mot Johnsons twitter-konto).

Et lite antall twitringer kan muligens også tilskrives trollkontoer og russiske twitter-bots, ifølge studien (som du kan lese her). Disse likner botene og trollkontoene som søkte å påvirke utfallet av presidentvalgkampen i 2016, og er øyensynlig satt opp for å så misnøye og splittelse i den offentlige debatten i Vesten.

Det er den danske medieforskeren Morten Bay som står bak studien, som tar utgangspunkt i de 1273 tweetene som ble rettet mot Johnsons offisielle brukerkonto, @rianjohnson, mellom 17. desember 2017 (da filmen hadde premiere) og 20, juni i år.

Disse var det 967 brukerkontoer som sto bak, og etter å ha manuelt klassifisert hver enkelt av dem kommer Bay til at 206 var negativt innstilt til filmen. Og blant disse bar 61 indikasjoner på å tilhøre politiske aktivister som i sin øvrige twitring var mer opptatt av politisk retorikk enn filmdebatt – for det meste partipolitikk, men også en del antifeministisk, antihomo eller rasistisk twitring.

11 av de 206 kontoene som tvitret til Johnson med negative synspunkter, er trolig bots (hel- eller halvautomatiserte kontoer) og 33 var enten troll («folk som søker å gjøre andre på sosiale medier sinte og opprørte, søker å dominere en enkeltdebatt eller manipulere andres oppfatninger») eller kontoer med en brukerprofil som utgir seg for å være andre enn den som faktisk styrer kontoen («sock puppets» eller hånddukker).

Mark Hamill som Luke Skywalker i «The Last Jedi».

Ingen slike ble funnet blant de som twitret positivt om filmen i utvalget (troll og bots kan ikke identifiseres med 100 prosent sikkerhet, men forskeren har ifølge sitt eget metodekapittel brukt anerkjente metoder for å skille dem ut).

Til sammen utgjør aktivistene, trollene, hånddukkene og aktivistene dermed halvparten av alle de som ytret seg negativt om «The Last Jedi» på Twitter og rettet twitringen direkte mot regissøren.

Det er verdt å merke seg at utvalget tweets som er studert, er relativt lite, og at det kunne fremkommet andre resultater dersom man for eksempel hadde studert tilbakemeldinger som er sendt en skuespiller som Mark Hamill, som har en langt større følgerskare enn Johnson.

Antallet russiske bots som dukket opp, er også så lite at en rekke nyhetsartikler som er skrevet om studien ikke har dekning for titler som denne:

https://twitter.com/mortenbay/status/1047142808165863424

I intervjuer har forskeren understreket at antallet bots er lite, og at det mest oppsiktsvekkende funnet i studien er fellestrekkene til de som er negative til filmen.

– Folk som støtter kampen mot strengere våpenlovgivning, Trump-supportere, folk er knyttet til alt-right. Dette er uensartede deler av høyresiden, som alle var svært politiske i måten de diskuterte filmen på, sier han til kanadiske CTV.