For å forberede seg på rollen som Anders Behring Breivik i den nye filmen «22 July», fikk skuespiller Anders Danielsen Lie se og høre flere timer med Breivik-avhør som svært få andre har hatt tilgang til.

Avgjørelsen om å gi Netflix-skuespilleren innsyn i materialet ble tatt av ledelsen ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, og begrunnelsen var at politiet «ønsket å bidra til en mest mulig korrekt gjengivelse av hendelsesforløpet 22. juli 2011».

– Det ble også lagt vekt på at filmproduksjonen fremsto som et seriøst prosjekt, opplyser pressesjef Unni T. Grøndal ved Oslo politidistrikt til Filter Film og TV.

Lie sier til Filter Film og TV at han har fått se avhør på video, noe som var særlig verdifullt for ham som skuespiller, men at han også har hatt tilgang til lydopptak og transkripsjoner (tekst) av de grundige avhørene som ble gjort av Breivik etter arrestasjonen. 

– Jeg har fått kontrollert tilgang til dette materialet, som innebærer at jeg ikke fikk se det alene og at jeg måtte levere fra meg mobil. Jeg er enormt takknemlig overfor politiet for hjelpen jeg har fått av dem, sier han.

– Å se filmede avhør var mest verdifullt, sier skuespilleren.

Ifølge politiet fikk Lie primært tilgang på det første, cirka ti timer lange avhøret som ble gjort av Breivik.

– I tillegg fikk han tilgang til noen sekvenser på noen minutter fra to-tre av de andre avhørene. Anders Danielsen Lie har følgelig fått tilgang til en begrenset del av de nærmere 220 timene med avhør av ABB. Kontrollen innebar at alt av opptaksutstyr og mobiltelefon måtte legges igjen utenfor det rommet videoen ble vist i, sier Grøndal ved Oslo-politiet.

Hun bekrefter at politiet helt siden 2011 har mottatt en rekke henvendelser om innsyn i avhørene, men at mange av disse har blitt avvist.

– I den grad lyd- og bildemateriale har blitt gjort tilgjengelig, har dette skjedd under nærmere kontroll, en kontroll der politiet har vært særlig opptatt av å hindre mangfoldiggjøring i media, sier hun.

Årsaken til at politiet ønsker å hindre at avhørs-opptakene lekker ut, er av hensyn til at mange i Norge har et traumatisk forhold til hendelsene 22. juli 2011. Det er også et poeng for politiet at vitner, fornærmede og siktede som avhøres skal kunne føle seg trygge på at avhørene ikke blir frigitt til media i ettertid.

Lignende tillatelser som den Anders Danielsen Lie fikk, har imidlertid blitt gitt i forbindelse med dokumentarer laget av NRK og TV 2.

Netflix-filmen er laget med norske skuespillere av den anerkjente britiske regissøren Paul Greengrass – kjent for såvel actionfilmene om Jason Bourne som dramatiseringer av virkelige hendelser i blant annet «United 93» og «Captain Phillips». Den hadde premiere på filmfestivalen i Venezia onsdag og har fått blandede kritikker.

Flere utenlandske kritikere hyller imidlertid filmen, blant annet for det gode skuespillet.

Filmen legges ut på Netflix 10. oktober.