Som kulturminister Trine Skei Grande (V) lekket til NTB forrige uke, slipper norsk filmbransje nye kutt i filmstøtten neste år. Tvert imot blir det litt mer penger til å lage film, serier og spill i Norge.

I statsbudsjettet for 2019, som ble lagt fram i formiddag, økes det statlige filmfondet til 520,2 millioner kroner. Det skal være en økning på over 30 millioner kroner i forhold til saldert budsjett i fjor.

Filmfondet er pengene som deles ut som utviklings- og produksjonsstøtte til filmer, serier og spill, basert på såvel kunstnerisk som kommersielt potensial.

I fjor ble fondet bare justert på linje med prisstigningen. Året før ble filmfondet noe redusert (prisstigningen tatt i betraktning), til store protester fra bransjen.

Kulturminister Trine Skei Grande (Foto: Mona Lindseth / Venstre).

Flere andre filmtiltak får romsligere budsjetter, slik at den totale filmstøtten i 2019 blir 50 millioner kroner større enn i fjor, hevder kulturministeren overfor NTB.

Savner endring i insentivordningen

Begrunnelsen er at norsk film- og serieproduksjon er på vei opp, henter hjem internasjonale priser og er godt besøkt på kino.

– Vi er glade for at regjeringen viser vilje til å styrke filmfeltet og ser at de nå har tatt igjen etter tidligere års dårlige budsjett, sier Helga Bull-Rostrup, direktør i Virke – hovedorganisasjonen som blant annet jobber for å ivareta interessene til norske film- tv- og spillprodusenter – til Filter Film og TV.

Hun er imidlertid kritisk til at det heller ikke denne gangen gjøres endringer i den såkalte insentivordningen, som gjør at utvalgte prosjekter kan få tilbakebetalt en del av pengene de bruker på å spille inn i Norge. 

Ordningen er ment å dra internasjonale storproduksjoner til landet, men ved forrige tildeling var det bare norske produksjoner som ble tilgodesett. Deler av norsk filmbransje har lenge ment at ordningen ikke bør ha noen øvre grense, slik at alle som ønsker det kan få refundert 20 prosent av pengene de har brukt på å spille inn i Norge – omtrent det samme som de da har betalt i merverdiavgift.

Løsriver filmkommisjon

Mange mener også at ordningen bør ligge under næringsdepartementet, ikke kultur.

– Insentivordningen øker med 10 millioner, og det er positivt. Samtidig er vi skuffet over at det ikke gjøres noe med innretningen av fondet. Vi ønsker oss en regelstyrt ordning som gir mer forutsigbarhet. Slik ordningen er nå fungerer den ikke, sier Helga Bull-Rostrup.

Skei Grande setter videre av 3 millioner kroner til Norsk Filmkommisjon, som jobber med å trekke internasjonale film- og tv-serieinnspillinger til Norge.

Dermed blir Norsk filmkommisjon igjen blir en selvstendig enhet etter ti år underlagt Norsk Filminstitutt.

Det ligger an til et svært godt år, kanskje rekord, for norsk film på kino. Per i dag er fire av årets ti mest sette filmer norske («Den 12. mann», «Skjelvet», «Månelyst i Flåklypa» og «Norske byggeklosser»).