George Lucas, Steven Spielberg, Harrison Ford, Thomas Jane, Michael J. Fox, Guillermo Del Toro -det er en impnerende gjeng som stiller opp i kommende «Drew: The Man Behind The Poster». Alle for å hylle filmposter-illustratøren Drew Struzan. Bare sjekk traileren fra YouTube over. Men for å skjønne HVORFOR tror jeg det er nødvendig å ha vokst opp i en tid FØR filmtrailere på YouTube. Vårt første minne av Michael J. Fox i  «Back To The Future», av Harrison Ford som Indiana Jones, var ikke fra selve filmen, ei heller fra traileren. Men fra filmplakaten -og i noen tilfeller fra omslaget på VHSen i den lokale videosjappa. Begge deler ofte tegnet av nettopp Struzan.

Noen ganger skapte til og med disse illustrasjonene en egen film opp i hodene våres, som selve filmen kunne ha vanskeligheter med å følge opp. En film som kunne være ganske annerledes enn den egentlige filmen -hva slags bilder ble for eksempel skapt opp i hodet på 13-åringer tidlig på åttitallet når de så Struzans illustrasjon til John Carpenters (riktignok fremragende)  «The Thing»?

Til sammen har Struzan (som nå er offisielt pensjonert, men har hatt det med å vende tilbake for enkeltstående prosjekter om de frister nok …) lagd originalillustrasjoner til 150 filmer. Struzans illustrasjoner har blitt særlig nært knyttet til George Lucas’ univers -Lucas er nok svært klar over hvor mange kjente følelser som settes i sving når en «Star Wars»-fan (f eks) ser Struzans kjente strek. Lucas satte som kontraktklausul til utenlandske distributører at det utelukkende var Struzans illustrasjoner som kunne benyttes i markedsføring av  «The Phantom Menace». Struzan har forøvrig også gjort et respektabelt utvalg plateomslag (for til dels ganske respektable plateutgivelser …).

 

 

Så når kommer filmen sier du? Vetta fåglerna. Men vi gleder oss allerede!