Produsentforeningen, som representerer rundt 120 produksjonsselskaper innen film-, tv- og spillproduksjon i Norge, ytrer ifølge NRK Kulturnytt et ønske om innføring av en egen bredbåndsavgift i Norge.

Ifølge foreningen tjener norske bredbåndsleverandører store penger på at folk får tilgang til norskproduserte kulturprodukter, og at de derfor må bidra økonomisk til denne produksjonen.

Ifølge generalsekretær Leif Holst Jensen i Produsentforeningen har endringene i markedet og måten ting nå distribueres på ført til at bredbåndsleverandørene i liten eller ingen grad bidrar til finansiering av nytt innhold – men i stedet lever av at andre tar risikoen.

– Når nettleverandører skal selge større og bedre tilbud til publikum er det nettopp for å formidle det innholdet som innholdsprodusentene skaper. Nettleverandørene lever av innholdet vårt. Da er det naturlig at de bidrar til finansieringen, sier han til Hardware.no.

Les også: Filmavgift på bredbånd i Norge? OK da – på disse betingelsene

Overfor Kulturnytt skisserer Holst Jensen en avgift i størrelsesorden på én krone i måneden – og argumenterer for at en slik sum kan sikre at et lite og isolert marked som Norge fortsatt skal kunne levere innhold på et høyt profesjonelt nivå.

– Dette er i realiteten en særskatt. Det er en uholdbar tilnærming, sier Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, til Hardware.no.

Han mener en slik åpen bredbåndsavgift ikke kan sammenlignes med eller erstatte en lukket avgift innenfor en næringskjede:

– Hvis vi trekker dette videre; hvem på Internett er det da som ikke har krav om betaling fra nettleverandørene? Det blir som at taxinæringen skal betale utesteder som sliter.

Waterhouse mistenker – sikkert som mange norske bredbåndsabonnenter ellers – at avgiften uansett vil skyves over fra bredbåndsleverandørene til forbrukerne.

Timingen for utspillet er ikke tilfeldig: I et marked der dvd-salget stuper, og deler av norsk filmproduksjon er finansiert av en dvd-avgift, gjør at bransjen må seg rundt etter nye inntektsmodeller.

I 2012 merket også flere norske cinemateket kuttene, grunnet mindre tilskudd fra Film&Kino – som i stor grad har vært finansiert av denne dvd-avgiften. Det fikk Kulturdepartementet til å vurdere innførsel av en avgiftsordning for filmer som distribueres digitalt over nett.

Det har departementet nå gått bort fra, skal vi tro det statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag:

– Kulturdepartementet har per i dag ingen konkrete planer om å pålegge norske teleselskaper å finansiere norsk filmproduksjon. Vi vil se på problemstillinger knyttet til dette i den kommende filmmeldingen, og vi følger med på utviklingen i våre naboland, sier han til Hardware.no.

Departementet fikk laget en utredning som bekrefter at økonomien i norsk filmbransje er lite robust, noe som skal adresseres i den nevnte filmmeldingen.

Utredningen har imidlertid allerede møtt sterk motbør, blant annet fordi den blant annet anbefalte at mesteparten av pengene som i dag går til produksjon av tv-drama i stedet bør kanaliseres til dokumentarer.