Forholdet mellom Telenor og Netflix har vært noe anstrengt etter at den amerikanske strømmegiganten etablerte seg i Norge høsten 2012.

Når tjenesten ble så populær på kort tid la det beslag på mye av Telenors kapasitet, og internettleverandøren ønsket at Netflix skulle betale for å leie plass til sine servere i Telenors datahaller. Dette ville garantert en bedre bildekvalitet for tjenestens kunder, og man ville unngått flaskehalser som oppstår når store trafikkmengder blir overført fra Netflix’ servere i utlandet.

Men Netflix nektet, og skeptikerne mente det ville utfordret prinsippet om nettnøytralitet hvis pengesterke aktører kunne kjøpe seg forrang.

Nå har Netflix likevel krøpet til korset og inngått en avtale med Telenor, ifølge Dagens Næringsliv.

Innholdet i avtalen er imidlertid hemmelig, og Telenor ønsker ikke å kommentere overfor DN om de får betalt av Netflix.

– Men det er klart at det er en kommersiell avtale. Partene har forretningsmessige grunner til ikke å gå ut med detaljer som kan påvirke forhandlinger med andre aktører, sier Jørn Bremtun, senior kommunikasjonsrådgiver i Telenor, til Filter.

Netflix inngikk også en avtale med den amerikanske nettleverandøren Comcast for to uker siden, en avtale som ifølge New York Times innebar en «milepæl i internetthistorien».

Dagbladets teknologikommentator Jan Omdahl var skeptisk.

–  Telekomaktører som går denne veien, og innholdsaktører som gir etter for presset, driver jo og demonterer internett slik vi kjenner det. All den tid forsøk på å lovfeste nettnøytralitet i USA har falt i grus, er det ikke overraskende at vi får avtaler som dette. Men det er en meget problematisk utvikling mot et mindre åpent og mer kabel-tv-liknende internett. Det neste er eksklusivitet; at bare kunder av bestemte nettleverandører får tilgang til visse tjenester på web, sa han til Filter.

Forbrukerrådet uttaler til Dagens Næringsliv at de syns det er bekymringsfullt at detaljene i avtalen mellom Telenor og Netflix holdes hemmelig.

– Telenor har signert bransjenormene for nettnøytralitet. Det betyr at de har gått med på å ikke drive med positiv diskriminering av enkeltaktører, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, til DN.

Telenor benekter imidlertid at avtalen de har inngått med Netflix innebærer noe brudd på nettnøytraliteten.

– Vi har underskrevet på Post- og teletilsynets retningslinjer for nettnøytralitet, og her kommer det tydelig fram at mellomlagring ikke er omfattet av nettnøytralitetsprinsippet. Vi gir ikke én type trafikk forrang framfor annen, men mellomlagring er tvert imot med på å øke den totale kapasiteten i nettet, sier Bremtun.

Kommunikasjonsrådgiveren uttalte til Filter for to uker siden at han mener at internett nå er i ferd med å endre karakter, og at det er viktig at tjenester som tar opp mye av kapasiteten er med på å betale regningen for utbyggingen som er nødvendig for å sikre bildeoverføring i god kvalitet.

– Fra å være et nettverk for gratis informasjonsutveksling har internett nå blitt et kringkastingsnett med mange kommersielle aktører. Vi mener det er et sunt prinsipp at de som er storbrukere av video over internett betaler for dette, framfor at bredbånd skal blir dyrere for alle og således heve terskelen for tilgang til nettet, sa Bremtun.