Det finnes vel knapt noen animasjons- og tegnefilmer uten skjulte budskap, noen av dem mindre uskyldige enn andre.

Men få av dem er så åpne om hva de prøver å formidle som den vi lar lagt inn øverst i saken her, signert Jehovas vitner. Filmen heter «Vær lydig mot Jehova», om det skulle være noe tvil.

Det begynner ganske så uskyldig. En liten gutt kommer hjem fra skolen, med sitt nye favorittleketøy «Sparlock tryllekrigeren». Er som hentet rett ut av «Toy Story», jo!

Men så sklir det raskt ut, når hans Jehovas Vitne-mor spør gutten:

– Hvem li­ker magi? Je­ho­va el­ler Sa­tan?

Gutten blir, med triste øyne og nedovermunn, regelrett tvunget til å si at han ikke vil skuffe Jehova – og kaster lekefiguren i søplebøtten mens moren ser på. Så foreslår hun at de i stedet skal sykle en tur – «happy ending».

At Jehovas vitner bruker barnerettede virkemidler på denne måten, er noe Bo Juel Jen­sen (41) reagerer sterkt på i dagens Hamar Arbeiderblad. Jensen har 23 år bak seg som medlem i organisasjonen, og har ikke uttalt seg om tiden på 15 år – før nå:

– Jeg har holdt kjeft i 15 år, men nå er det nok. Det­te er ikke bar­ne­opp­dra­gel­se, men hjer­ne­vask av barn når de er vel­dig små. Det­te er ky­nisk og ma­ni­pu­le­ren­de tan­ke­kon­troll, sier Jen­sen til avisa.

Filmen ble lansert da nesten 7000 medlemmer av Jehovas vitner samlet seg i Vikingskipet i helgen. Der beskrev Tor Sa­muel­sen ifølge Hamar Arbeiderblad fil­men som et «fan­tas­tisk hjel­pe­mid­del som små­barns­for­eld­re vil set­te stor pris på.»

– Det å in­tro­du­se­re et lite barn for en over­na­tur­lig su­per­skap­ning med onde hen­sik­ter over­for en an­nen fan­ta­si­fi­gur er gan­ske drøyt. Gut­ten i den­ne fil­men har fått låne en fantasileke av ven­nen sin, og han kun­ne bare ha gitt den til­ba­ke. Men nei, den skal kas­tes. Den syke mo­ra­len er at hvis du le­ker med feil plast­le­ke, vil Gud straf­fe deg slik han gjor­de med Adam og Eva, ra­ser Jensen, og fortsetter:

– Barn blir helt for­hind­ret fra å ten­ke selv. Mo­rens fan­ta­si­fi­gur, Je­ho­va, er så usik­ker at den fø­ler seg tru­et av en plast­le­ke som er la­get i Kina. Man drar fram et skrekk­bil­de av Adam og Eva, der de ser ut som to zom­bi­er, kun for å skrem­me bar­na, sier han.

Presseansvarlig under sommerstevnet i Vikingskipet, Øystein Gaathaug, er ikke overraskende fornøyd med filmen:

– Det er en fin film. Tanken er at den skal ta opp viktige temaer som hver enkelt familie kan drøfte. Jeg vil ikke akkurat kalle det manipulering, sier han.