Høyres stortingsgruppe varsler ifølge Dagens Næringsliv at de vil gjøre innhogg i NRK-lisensen.

Samtidig varsler de også at de som har kastet ut tv-en (eller plombert antennetilkoblingen) og ser på NRK via nettet, likevel må belage seg på å betale for den lisensfinansierte moroa.

– NRK-lisensen vokser jevnt og trutt, litt beskyttet fra all annen utvikling i økonomien i samfunnet. NRK kan ikke regne med en tilsvarende vekst i lisensen framover, sier mediepolitisk talsmann og tidligere P4-programleder Kårstein Eidem Løvaas i Høyre til avisa.

Han mener at det er mulig å oppnå «et fullverdig og godt NRK-produkt» selv om man bruker mindre penger. Dette ser han for seg vil skje ved at prisveksten på lisensen bremses opp – det er med andre ord ikke snakk om å redusere det allerede fastsatte lisensbeløpet.

Løvaas ser også for seg at de som ser på NRK via mobil, nettbrett og pc nå må bidra til fellesskapet.

– Vi ser at folk slutter å kjøpe tv. Over tid vil lisensinntektene falle. Da må vi se om den skal være en post på statsbudsjettet eller løses mer som et brukerabonnement med pålogging, eller om vi skal differensiere og si at tv- og radiotilbudet er gratis, men nettilbudet koster penger, sier han til DN.

Nylig rullet NRK ut sin app på Apple TV, en del av en statig kraftigere styrking av tilstedeværelsen av lisensfinansiert innhold på nettet.

I et tilsvar sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at han ved et eventuelt kutt ville vært bekymret for virkningen av å gjøre ting som kan svekke den norske innholdsproduksjonen i dag.

I Sverige er det lovdefinert at en tv-mottaker skal være teknologinøytral, noe som også lenge medførte at det kunne innkreves kringkastingsavgift også for alle maskiner og skjermer som kan vise tv-programmer.

I sommer slo likevel Högsta förvaltningsdomstolen fast at en datamaskin med internettforbindelse likevel ikke er en tv-mottaker – og at det dermed var ikke var rom for innsamling av lisens fra nett-seere.

Dette er forøvrig ikke den eneste avgiften innholdsglade nettbrukere risikerer at blir innført: Filmbransjen gikk nylig i bresjen for en egen bredbåndsavgift for å demme opp for synkende inntekter.