Filmbransjen er i voldsomme endringer – og en av de mest tydelige tendensene er at folk i økende grad slutter å kjøpe og leie dvd til fordel for å bruke digitale tjenester.

Det er en utfordring for bransjen i seg selv, men har også noen mer uante konsekvenser. Blant annet har en avgift du har vært vant til å betale når du kjøper dvd (kr. 3,50) vært brukt til å fremme blant annet norsk film og smalere film.

I går meldte NRK at Cinematekene i Stavanger, Lillehammer og Bergen går en usikker tid i møte. De mister nemlig støtte fra organisasjonen Film & Kino – en støtte som i stor grad har vært finansiert av denne dvd-avgiften.

Men siden omsetningen av fysisk leie- og kjøpefilm går ned, må Film & Kino stramme inn beltet.

Nå vurderer Kulturdepartementet å innføre en avgiftsordning for filmer som distribueres digitalt over nett, for å demme opp om nedgangen i inntektene fra fysisk omsetning av film.

– Avgiftsinntektene til Norsk kino- og filmfond har sunket betraktelig de siste årene og nedgangen ventes å fortsette. Inntektsnedgangen skyldes i hovedsak at omsetningen av dvd går ned og erstattes av elektronisk omsetning, sier statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerhardsen til Comoyo Filter.

– Slik Film & Kino har tolket og praktisert regelverket, blir det bare krevd inn kr 3,50 per tittel for elektronisk omsetning, mens avgiften på DVD er kr 3,50 per solgte eksemplar, sier Gerhardsen videre.

Mina Gerhardsen. Foto: Guri Dahl

Gerhardsen forteller at nedgangen i fondsinntekter gir Film & Kino problemer med å finansiere flere av sine oppgaver, og at departementet nå jobber med å finne løsninger for avgift på elektronisk omsetning av videogram.

– Film & Kino leverte en rapport om videogramavgiften til departementet i oktober 2011. Rapporten konkluderer med at en tilpasning av dagens avgiftssystem er nødvendig, men krevende – det finnes ingen «perfekt løsning». Departementet legger blant annet denne rapporten til grunn i det videre arbeidet med denne saken, samt at mulige løsninger er blitt drøftet med Film & Kino i etterkant, sier Gerhardsen til Comoyo Filter.

Det er imidlertid ingen enkel oppgave departementet har foran seg. Blant annet består mange av aktørene som tilbyr video on demand (VOD) av utenlandske aktører. I tillegg dreier bransjen seg over mot månedsabonnement på filmtilgang i stedet for stykkleie av film (Comoyo kommer selv snart med sin View-tjeneste).

– En av utfordringene er at en norsk avgift i utgangspunktet kun vil kunne ilegges aktører som er etablert i Norge. Samtidig er tilbudet av elektronisk film gjennom ulike nettjenester fra utlandet sterkt økende, blant annet iTunes, Voddler, Headweb, Netflix og HBO, sier Gerhardsen.