Kunnskapsquizen «Brille» har – i motsetning til Harald Eias forgjenger «Hjernevask» – ikke skapt særlig debatt. Kritikkene har stort sett vært gode, og formen i programmet (sterkt inspirert av Stephen Frys «QI») er generelt ansett for å være av den ufarlige typen.

I dagens Dagens Næringsliv har imidlertid sosialantropolog Thorgeir S. Kolshus en kronikk der han kritiserer Harald Eia og Bård Tufte Johansens tulling med samer og jøder i de to første programmene som har vært sendt på NRK til nå.

Kolshus starter kronikken med å vise til at han selv har bistått «Brille»-redaksjonen med opplysninger om sosialantropologisk forskning, og at han hadde positive forventninger til programmet.

To øyeblikk vakte imidlertid «et slikt ubehag at det satte transmak på latteren»:

  • Forskning viser at folk oppfatter Finnmark og Oslo som fylkene med de kaldeste menneskene. I «Brille» ble det tullet med at dette måtte skyldes at det bor mange samer begge steder.
  • Så ble det vist til at jøder ikke kan spise seigmenn. Fordi: «Det er nazidigg». «De får kliss i krøllene». Og hvorfor har jødene flere sett bestikk til middagen?: «De stjeler bestikk når de er på restaurant».

Kolshus påpeker at det ikke er første gang at Tufte Johansen og Eia har tullet med minoriteter, men at det som regel er gjort så overdrevent og karikert at det først og fremst har latterliggjort folks fordommer.

– Men poengene om jøder og samer ligger ikke så fjernt fra tanker som faktisk finnes der ute, og bringer ved til et bål som for norske jøders del allerede flammer altfor friskt, skriver sosialantropologen.

Hm, dette er ikke så lett. For meg er det åpenbart at disse eksemplene nettopp er fullstendig karikerte og overdrevne – derfor merket jeg heller ingen transmak i munnen, som Kolshus åpenbart gjorde.

Hva mener du? Kommentarfeltet er åpent.

—–

Bonus 1:

Stephen Frys «QI», som nevnt forbildet for «Brille», har for øvrig også vitset om jøder (og andre folkeslag) tidligere. For ordens skyld: Fry har selv jødiske røtter, selv om han selv regner seg for å være ikke-religiøs.:

Bonus 2: Larry David, et annet av Harald Eias humorforbilder, behandlet Israel/Palestina-problematikken helt strålende i fjorårets «Curb Your Enthusiasm»-episode kalt «The Palestinian Chicken». Her innleder David, av jødisk herkomst, et forhold til palestinske Shara.

Klippet er ikke nødvendigvis trygt for enhver arbeidssituasjon: