I helga ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom fagforeninga Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen, og en rekke norske filmarbeidere ble tatt ut i streik.

Ifølge Rushprint rammer det i hovedsak fire tv-serier som nå er under innspilling: Sesong to av seersuksessen «Heimebane» samt de nye dramaseriene «Exit», «Seizure» og «Twin».

Sistnevnte er en ambisiøs ny serie med «Game of Thrones»-stjerna Kristofer Hivju i hovedrollen som en frihetselskende surfeboms som kommer i skade for å ta livet av sin egen tvillingbror, en vellykket familiemann og bedriftsleder, og må påta seg drapsofferets identitet for å skjule forbrytelsen.

Serien var omtrent halvveis i innspillingen da de sentrale fagsjefene, inkludert begge fotografene og lydsjefen, ble tatt ut i streik. Nå er hele staben, samt skuespillere og støtteapparat, ute av stand til å gjøre opptak på settet i Lofoten. Det dreier seg om totalt 50-60 mennesker.

– Vi prøver å utnytte tiden best mulig, slik at forsinkelsen får færrest mulige konsekvenser. Men at de uansett blir store er uten tvil, sier produsent Sigurd Mikal Karoliussen i Nordisk Film til Filter Film og TV.

Håper på snarlig løsning

Nordisk Film, som er eid av det danske mediekonsernet Egmont, produserer serien for NRK. Som ansvarlig produsent er det i hovedsak Nordisk som blir belastet med de økonomiske konsekvensene av streiken. «Twin» skal etter planen på skjermen i løpet av neste år.

Hivju og med-skuespiller Rebekka Nystabakk i et tidligere offentliggjort bilde fra «Twin». Foto: Lars Olav Dybvig/Nordisk Film Production/NRK

– Det er for tidlig å si om serien blir utsatt, men i ytterste konsekvens kan det bli resultatet. Vi håper konflikten lar seg løse så fort som mulig, sier Karoliussen.

– Hvordan er stemninga på settet?

– Vi er selvsagt preget av at det ble brudd i forhandlingene og at det rammer vår produksjon, men gjør det vi kan for å holde moralen oppe. Problemet er at det er uavklart hvor lenge dette vil vare, og at vi må derfor ha flere scenarioer i hodet samtidig, sier produsenten.

Skulle på lufta første halvår

På «Hjemmebane» er 12 personer så langt er tatt ut i streik.

– Hva konsekvensene av dette blir er det for tidlig å si noe om, men foreløpig er det full stopp i innspillingen av «Hjemmebane». Så får vi se hvordan streiken utvikler seg, sier daglig leder i produksjonsselskapet Motlys, Espen Osmundsen.

Både «Twin», «Heimebane» og «Exit» er serier som produseres for NRK av eksterne produsenter («Seizure» er for TV3/Viaplay). Dramasjef Ivar Køhn i NRK sier streiken i verste fall kan føre til utsettelser.

– For oss avhenger konsekvensene av av hvor langvarig om omfattende streiken blir. Vi håper det blir en løsning, og at partene kommer til enighet. Dette er uansett produksjoner som er tenkt sendt først neste år, og slik sett er det et stykke fram. Men det kan være at vi må endre på publiseringsplanen, sier han.

– Det er «Heimebane» som er mest fastlagt – den er tenkt sendt første halvår 2019, sier Køhn.

Mener tilbud ville gi lønnsnedgang

Produsentforeningen Virke skriver i en pressemelding at det var umulig for dem å «innfri kravet om etablering av et minstelønnssystem med lønnssatser høyere enn det som er dagens reelle lønnsnivå», som ifølge dem ville gitt «uakseptabelt høy kostnadsvekst» særlig ramme små og uavhengige produksjonsselskaper.

Forbundsleder Sverre Pedersen i Norsk filmforbund sier til Filter at streiken ble et faktum fordi de ikke kunne akseptere en nedgang i lønna til filmarbeidere som jobber med tv-drama.

Tidligere i år har både spillefilmarbeidere og medarbeidere på tv-underholdningsproduksjoner fått lønnsavtaler på linje med frontfagene – det vil si minst 2,8 prosent lønnsøkning.

– Vårt argument er at det skal være lik lønn for likt arbeid. Det du gjør i tv-drama er stort sett det samme som du gjør på en spillefilm, men ofte med lengre og mer krevende dager. Du blir mer sliten når du skal jobbe ti-tolvtimersdager i seks måneder, enn når du gjør det i sju uker, sier Pedersen.