Comoyo Filter er i Cannes, og det selvfølgelig supermoro. Hei, vi er ikke blant dem som gidder å bruke spalteplass på å klage over vær, sur kaffe og minglesamtaler som går i stå.

Det er i det hele tatt endel klaging og dommedagsprofetier på verdens største filmfestival. Filmkunsten går til helsike, ingen vil finansiere filmer for et voksent publikum lenger osv. osv.

Men det er ett tema som opptar mange her nede, som framstår mer som en reell bekymring enn som sutring.

I midten av juni skal EU og USA møtes for å diskutere Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – en foreslått frihandelsavtale som har som formål å bygge ned handelsmurene mellom de to markedene.

Hvorfor er dette relevant for film? Jo, fordi mange frykter at USA ønsker at film og tv (og andre kulturelle uttrykk) også skal være en del av avtalen. Det er antatt at USA – backet av deler av Hollywood – kan ønske seg mindre statlig innblanding i europeisk filmindustri for å sørge for en friere konkurranse.

I aller, aller verste fall vil det kunne bety at avtalen vil sette tak på hvor mye de ulike EU-landene kan bruke av statlige penger på å subsidiere produksjon av levende bilder.

I så fall vil det få katastrofale følger for europeisk film, frykter filmbransjen selv.

Derfor var vår egen Joachim Trier blant dem som overleverte en liste på 5500 underskrifter til den franske kulturministeren Aurièle Filippetti her i Cannes i går. De som signerte er filmfolk som frykter konsekvensene om ikke filmområdet skjermes fra avtalen.

– Dette handler om å bevare de økonomiske mulighetene for et mangfold blant filmene vi kan se på kino, sier Trier til Comoyo Filter.

I Norge deler for eksempel Norsk filminstitutt (som er et offentlig organ) ut over 300 millioner kroner årlig til adiovisuelle prosjekter. Minker denne summen, vil også antallet norske produksjoner trolig også gå ned da norsk film (og særlig mer kunstnerisk utfordrende film) trolig vil ha for høy risiko for å kunne tiltrekke seg nok investeringsmidler på det private markedet.

Den tyske regissøren Wim Wenders er også blant dem som har engasjert seg sterkt i saken, og mandag stilte han opp på en pressekonferanse om temaet under Cannes-festivalen:

Regissør Wim Wenders

– Hvis vi aksepterer den amerikanske holdningen om at film er et industrielt produkt, kommer bunnen til å gå ut av bransjen vår. Etter noen år vil det ikke komme flere europeiske filmer, sa han ifølge The Hollywood Reporter.

Hei, til og med Harvey Weinstein står på de europeiske filmarbeidernes side:

– Europa er ikke det samme som USA. Det fine med europeiske filmer er at de er annerledes, og så lenge filmene herfra reflekterer europeisk kultur vil det komme fantastiske filmer som Michael Hanekes «Amour», sa han til The Hollywood Reporter i går.

Franskmennene er blant de ivrigste forkjemperne for å gjøre frihandelunntak for filmindustrien, og de har fått med seg ministre fra 13 andre land som støtter deres holdning.