Auda. Den indiske regissøren Dheerah Akolkars dokumentarfilm «Liv & Ingmar» skal ha norsk kinopremiere neste fredag – men nå ser det ut som om det vil skje uten at regissøren får være tilstede.

Ifølge Aftenposten har UDI nemlig avslått hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, noe som vekker oppsikt i og utenfor filmkretser.

- Flaut og sjokkerende. Dette får meg til å skamme meg over at jeg er nordmann, sier filmens produsent, Rune H. Trondsen i Nordic Stories AS til Aftenposten.

- Dette er opprørende å høre for en som i hele sitt liv har krysset landegrenser under arbeid med film, og som aldri har opplevd maken til byråkratisk mur. Kan det tenkes at forskjellsbehandlingen har med hudfarge å gjøre, sier Liv Ullmann, en av hovedpersonene i dokumentaren, til avisa.

Akolkars søknad ble avslått allerede den 21. august. Han hadde da søkt om 18 måneders arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, for etter «Liv & Ingmar»-premieren kunne regissere en dokumentarfilm om Edvard Munch på oppdrag fra Nasjonalmuseet og Munch-museet.

Grunnen til avslaget skal være at den avtalte månedslønnen for filmjobben her i landet kun utgjør rundt 23.200 kroner, noe som ikke tilfredsstiller kravene til fulltidsjobb med tarifflønn – ifølge UDI er ikke dette nok til at han kan forsørge seg selv under oppholdet.

Produsent Trondsen, som også står ansvarlig for Munch-filmen for Nordic Stories, sier at dette prosjektet ikke er det eneste Akolkars skulle jobbe med i inn- og utland – regissøren er bosatt i London. Situasjonen beskrives nå som «håpløs».

Akolkars klaget på vedtaket få dager etter avslaget. Om det blir stående, risikerer han å bli nektet adgang til hele Schengen-området fra 1. november. Til Aftenposten forteller han at han er henvist til Utlendingsnemda, der saksbehandlingstiden oppgis å være mellom én og sju måneder.

– Norge er et demokrati, men i byråkratiet finnes ikke noe demokratisk hjerte, sier Akolkars til avisa.

Etter at Aftenposten har tatt tak i saken, kan det hende at enden på visa faller på en god note. Aavdelingsdirektør Christine Wilberg i oppholdsavdelingen i UDI forteller til avsa at saken nå vil få en ny vurdering:

–  Vi har fått nye opplysninger som gir et annet bilde enn det vi først hadde, og dette gir grunnlag for å se på saken på ny. Vi har derfor fått saken tilbake fra UNE. Jeg regner med at saken til Akolkar vil få en avgjørlsen om en dag eller to.