Google og filmindustrien har et betent forhold. For eksempel er Hollywood skeptiske til at Google ikke vil filtrere vekk søkeresultater som viser til piratkopierte filer, og dessuten mener mange at Google ikke gjør nok for å renske opp i alt det uautoriserte materialet som ligger på Youtube.

Men Google lar seg på ingen måte kjøre over, og har gått til motangrep på filmbransjen når de har ivret for strengere piratlovgivning, som Sopa og Pipa.

I et eksklusivt intervju med The Guardian forteller Google-gründer Sergey Brin at han anser kampen om nettet som mer intens enn noen gang.

Og den aller største trusselen mot et fritt internett mener han kommer fra underholdningsbransjen. Brin mener det er et paradoks at deler av underholdningsindustrien vil bruke virkemidler som man kritiserer USA og Kina for å bruke, når man ønsker å stanse piratvirksomheten.

– Jeg har ikke prøvd pirattjenester på lenge, men når man går til en piratside kan man velge hva man vil – man kan laste ned til hvilken device man måtte ønske og det virker perfekt. Når man så må overkomme alle mulige hindre for å få kjøpt lovlig innhold gjør det at folk mister lysten til å kjøpe, sier Brin til The Guardian.

Det er imidlertid ikke bare underholdningsindustrien Google-gründeren kritiserer. Han ser også en økende tendens til at offentlige myndigheter ønsker å regulere internett, mens kommersielle storspillere som Facebook og Apple øver streng kontroll over sine plattformer.

– Det er mye som kan gå tapt. For eksempel når man låser informasjon i en app, da kan ikke denne informasjonen nås av indekseringsboter. Du kan ikke søke på den, sier han.

Brin tror heller ikke at han og medgründer Larry Page ville klart å utvikle Google i et klima der Facebook er så dominerende som de er nå.

– Man må spille etter deres regler, som er veldig restriktive. Grunnen til at vi klarte å utvikle søkemotoren Google var at nettet var så åpent. Når man får en hel masse regler vil det begrense innovasjon, sier Brin til The Guardian.