Norske filmprodusenter har levert flere politianmeldelser de siste årene i forbindelse med saker der norske filmer har blitt piratkopiert.

Det kommer nok ikke til å skje igjen med det første, ifølge Asle Vatn, produsent i Friland.

– Vi er forbi den tida da vi som produsenter gikk til politianmeldelse av ulovlig nedlasting av våre egne filmer. Det er i så fall noe vi overlater til videogramforeningen og distributørene, sier Vatn til Dagsavisen.

Problemet med piratkopiering er fremdeles aktuelt, men Vatn og hans produsentkolleger opplever at politiet ikke prioriterer piratsakene. Dessuten er håpet at de lovlige tjenestene på nett gjør de ulovlige overflødig.

Hos Comoyo ser man for eksempel at interessen for norsk film er fullt på høyde med store Hollywood-titler.

– Før jul har titler som «Kong Curling», «Få meg på, for faen» og «Hodejegerne» vært våre mest populære. Det er også trenden over hele verden – lokalt innhold blir svært viktig. Det er viktig for oss og for norsk filmbransje at det finnes sterke lokale aktører som kan prioritere norsk film på en annen måte enn for eksempel en internasjonal aktør som iTunes, sier Marit Aarø, product manager for Comoyo Film.

Den norske produsentforeningen jobber for tiden med å utrede muligheten for å tilgjengeliggjøre enda flere eldre norske titler.

Blant annet har man sett på muligheten for å opprette en innholdsaggregator for å gjøre det lettere for VOD-tilbyderne og rettighetshaverne å gjøre avtaler – etter modell fra Phonofile, som forvalter rettigheter på musikkområdet.

– Ambisjonen er å gjøre det meste av den norske filmkatalogen tilgjengelig, også litt eldre filmer. Vi er i dialog med flere aktører, men har godt håp om at løsningen skal være på plass i løpet av våren, sier Sveinung Golimo, styreleder i produsentforeningen, til Dagsavisen.