EU vil pålegge streamingtjenester som Netflix og Amazon en kvote på minst 20 prosent europeisk innhold, og tvinge dem til å gi europeiske filmer og tv-serier en mer prominent plassering i menyen som presenteres seerne.

Det går fram av utkast til nytt europeisk kringkastingsregelverk som Financial Times har fått et innblikk i.

Målet er naturligvis å få streamingtjenestene til å investere mer i europeisk innholdsproduksjon.

Bunnfall

De tradisjonelle kringkasterne har i dag regler for hvor mye av tilbudet som skal være hjemmelaget, og investerer ifølge en undersøkelse FT referer til en langt større del av overskuddet i nye produksjoner.

Netflix protesterer på sin side mot forslagene ved å vise til at det gir streamingtjenester insentiv for å kjøpe inn mengder av billig og dårlig europeisk innhold for å fylle kvota.

Det synes ikke Torbjørn Urfjell, leder av Produsentforeningen Virke (som organiserer norske produksjonsselskaper) er noe godt argument.

– Da vil forbrukerne på sikt se på dem som mindre attraktive å abonnere på. Det vil ikke lønne seg for noen å by fram bunnfallet, sier han til Filter Film og TV.

Torbjørn Urfjell. Foto: Produsentforeningen Virke
Torbjørn Urfjell. Foto: Produsentforeningen Virke

Urfjell ønsker en slik lovgivning velkommen, og viser til at som EØS-medlem vil også regelverket komme norske produksjoner til gode.

– I prinsippet bør alle som nyter godt av inntektene i en verdikjede, også yte sitt for at verdikjeden kan eksistere, sier han.

– Mens andre kringkastere er underlagt konstruktive reguleringer har streamingtjenestene ikke vært det, og det er interessant å se hvilke krav som skal ligge på disse i framtida, sier Urfjell.

De amerikanske streamingtjeneste er riktignok ikke fremmede for å legge ut ikke-amerikansk innhold. En av Netflix‘ første egenproduksjoner var norske «Lilyhammer», og nylig lanserte tjenesten den (riktignok kritikerslaktede) franske serien «Marseille» med Gerard Depardieu i hovedrollen.

HBO, som er den andre store amerikanske tjenesten på det norske markedet, har fortsatt til gode å lage en norsk serie. Men de annonserte i februar at de ønsket å satse på lokalprodusert innhold i Skandinavia og ansatte kort tid etter Hanne Palmqvist, med bakgrunn fra SVT og Det danske filminstituttet, som dramakonsulent.

I Øst-Europa har HBO allerede produsert lokalt innhold for å trekke til seg abonnenter, deriblant både en polsk og en tsjekkisk remake av NRK-serien «Mammon».