Det råder en viss forvirring blant ivrige seere filmer og tv-serier om hvor langt man i enkelte tilfeller kan tøye strikken for lovlig titting på nett.

Er det for eksempel lov å se på amerikanske Netflix via litt småtriksing med tredjepartstjenester?

På det er svaret ja – samtidig som det ikke er sikkert at tjenestene synes det er helt greit at du bryter brukerbetingelsene.

 

Ikke lov å laste ned piratfilm

Mange er klar over at det ikke er lov til å laste ned – eller opp – piratkopierte filmer, enten det er via torrents eller på annet vis.

Mange vet også at det er lov til å lage en privat kopi av lovlig tilegnet materiale. Det kan dreie seg om et opptak av en film NRK sender eller å kopiere en DVD du har kjøpt som en fil til mobiltelefonen din. Dette er en såkalt lovlig «eksemplarfremstilling», altså en lovlig kopi.

Mer komplisert er spørsmålet knyttet til strømming direkte fra pirattjenester som Popcorn Time, noe advokat Stine Helén Pettersen i  advokatselskapet Bing Hodneland har tatt for seg i en kronikk på Hegnar.no.

Stadig vekk hører vi at tjenester som baserer seg på streaming av piratfilmer er «lovlig i Norge», særlig etter Kulturdepartementets uttalelser i proposisjonen til endringer i åndsverksloven i 2013.

Men hvor lovlig er egentlig disse tjenestene? For å svare på dette, må vi først ta for oss begrepet «streaming» – og hva loven legger i uttrykket.

 

Lagres noe på maskinen din?

Når du streamer noe, spiller du av en bilde- eller lydfil over nettet uten at den lagres på maskinen din – annet enn nødvendig mellomlagring (caching) som blir slettet etter avspilling.

Så lenge  innholdet avspilles «uten at det lagres en varig kopi lokalt hos brukeren», vil det ifølge departementet «neppe skje en eksemplarfremstilling som omfattes av eneretten.»

Dersom du laster ned en film på datamaskinen din, har du samtidig lagret en varig kopi – og dermed er åndsverkslovens krav til eksemplarfremstilling oppfylt. Om dette innholdet er lastet opp og tilgjengeliggjort uten rettighetseiers samtykke, har du gjort noe ulovlig.

Men ved streaming gjør du ifølge departementet ikke noe ulovlig, selv i de tilfellene der du ser på innhold som er piratkopiert og lastet opp på en uoffisiell tjeneste:

– Den enkelte internettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke.

 

Streaming er ikke alltid streaming

Som Pettersen påpeker i sin kronikk, er det imidlertid ikke alltid streaming vi snakker om når vi snakker om streaming.

I tilfellet Popcorn Time må vi gå under panseret for å se hva slags teknologi som ligger til grunn for tjenesten.

Som vi kan lese på infosiden: «We’re using torrents, so if you really care, you’d better google what the legal situation around this protocol is where you live.»

Du trenger imidlertid ikke å google i dette tilfellet. Torrent-teknologien som nevnes baserer seg på at du ikke bare laster ned innhold til din maskin – men også opp igjen til andre brukere som ser på det samme som deg på tjenesten. Som tjenesten selv påpeker: «You’re going to be uploading bits and bits of the movie for as long as you’re watching it on Popcorn Time.»

I slike tilfeller er den norske loven krystallklar. Du har ikke lov til å tilgjengeliggjøre opphavsrettsbeskyttet materiale til andre uten godkjennelse fra den som sitter på rettighetene. Siden du ved å bruke Popcorn Time (og lignende torrent-baserte «streamingsider») gjør nettopp dette, snakker vi ikke lenger om streaming i lovens forstand. Og dermed er det heller ikke lovlig.

Om du er opptatt av hvorvidt det du gjør på nett er lovlig eller ei, kan det dermed være en god idé å ikke bare skue hunden på hårene – men også kjenne lusa på gangen.

PS: Dagsrevyen hadde nylig et innslag der det ble påstått at Popcorn Time er en lovlig tjeneste. Dette ble basert på et intervju med advokat Jon Wessel-Aas, som vi har kontaktet om dette. Han sier til oss at han ble ble spurt om, og uttalte seg om, streaming i lovens forstand – og ikke streaming slik Popcorn Time opererer. NRKs reportasjeinngang om at Popcorn Time er lovlig å bruke i Norge, er dermed ikke helt korrekt.

Filterguide.no - din guide til alle streamingnyheter