Filmer som baserer seg på virkelige hendelser baserer seg gjerne egentlig på en skriftlig gjenfortelling av disse hendelsen i bok- eller artikkelform.

Fjorårsfavoritten «Argo», for eksempel, er basert på Joshuah Bearmans artikkel «How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans From Tehran» som sto på trykk i Wired i 2007.

Wired er eid av medieselskapet Condé Nast, som også eier magasiner som Vanity Fair, GQ og The New Yorker. Disse har alle trykket artikler som har gitt opphav til en rekke filmer, for eksempel «The Bling Ring» («The Suspects Wore Louboutins», Vanity Fair), «Coyote Ugly» («The Muse of the Coyote Ugly Saloon» skrevet av «Eat, Pray, Love»-forfatter Elizabeth Gilbert i GQ) og «Brokeback Mountain» (basert på novellen med samme navn i The New Yorker).

Slike filmavtaler har gjerne vært en kjærkommen tilleggsinntekt for artikkelforfatterne, samtidig som Condé Nast ikke fikk et like stort stykke av kaka. Det var noe forlaget nylig så seg lei på, og opprettet et eget film- og tv-produksjonsselskap.

Samtidig innførte de en ny klausul i avtalene med sine skribenter som effektivt overfører en stor del av potensielle filminntekter fra artiklene over til selskapet. Det falt naturlig nok ikke i god jord hos alle.

Men skribenter som skriver artikler som potensielt kan bli blockbustere er sjelden tapt bak en vogn. Det vet nok også tidligere nevnte «Argo»-skribent Joshuah Bearman og hans makker (og tidligere Wired-redaktør) Joshua Davis, som seg i mellom har solgt filmrettigheter til i alt 18 artikler. Blant dem er Davis’ fantastiske skildring av antivirusvillmannen John McAfee, som vi tidligere har tryglet om at skal bli film.

Mandag denne uka lanserte de to det nettbaserte Epic Magazine, som ikke bare planlegger å trykke gode, lange featureartikler – men også akter å tilrettelegge for at filmselskaper lett skal kunne sikre seg rettighetene. Noe som igjen skal komme skribentene til gode.

Allerede har Epic signert en avtale med 20th Century Fox om at filmselskapet skal få førsterett på artiklene som trykkes i onlinebladet. Til gjengjeld forplikter Epic seg til å trykke minst seks artikler i året.

Foreløpig ligger det bare et lite antall artikler ute, alle signert Bearman og Davis. Planen er ifølge The Dissolve imidlertid på sikt å slippe til andre journalister også, og bidra til både potensielle filmavtaler samt salg av artiklene via Kindle, Audible og andre steder (som samarbeidspartneren Medium.com).

I et intervju med New York Times forteller de to Joshene litt mer om kongstankene bak det som foreløpig framstår som et svært interessant eksperiment – men som raskt kan være med å påvirke det ofte svært spennende grenselandskapet mellom journalistikk og filmskaping.