Som (enda) en aldri så liten apropos til den pågående stormen om hån mot profeter og Guder, inkl enbårne sønner: om du har sett Werner Herzogs glimrende dokumentar/portrett av sin venn/fiende Klaus Kinski, «Mein liebster Feind», husker du sannsynligvis de temmelig intense klippene fra Kinskis foredragsturne Jesus Christus Erlöser – hvor illsinte tyskere endog gikk til fysisk angrep på Kinski for hans skildring av menneskesønnen fra Nasaret. Noe som morsomt nok sannsynligvis kun foret Kinskis nokså reelle Jesuskompleks (les hans notorisk upålitelige, men ekstremt underholdende selvbiografi, så skjønner du hva vi mener).

Men visste du at hele forestillingen/foredraget fra 1971 ligger ute på YouTube? Det visste ikke vi i hvert fall. Høyst severdig, ikke utelukkende på grunn av den dagsaktuelle konteksten.

Som selveste Jens Bjørneboe skrev i Dagbladet etter å ha sett Kinski på scenen noen få år før denne turnèen:

«Å se Kinski er ikke bare å se skuespillerkunst, det er å se Mennesket drevet til det aller ytterste, i total nød og total ensomhet.»