I dag er det 19 år siden folkemordet i Rwanda begynte. Og minnedag for ofrene. En forbrytelse mot menneskeheten som selvsagt fortsatt setter sine spor – også her hjemme.

Du kan bruke dagen din på mange mer meningsløse ting enn å minnes ofrene, eventuelt friske opp kunnskapene dine om nær historie. For eksempel gjennom en film. For en litt overfladisk Hollywoodversjon:

• Se «Hotel Rwanda» her!

Ellers finnes det en god del dokumentarer på nett, av varierende kvalitet, og med varierende innslag av konspirasjonstenkning. PBS-spesialen «The Triumph Of Evil» er en av de bedre, en ganske nøktern, men rystende oppsummering av hvordan vesten og resten av omverdenen lot det hele skje, uten å gripe inn.