Her på bloggen har vi en ambisjon om å anmelde samtlige norske tv-premierer – enten det er reality eller manusbaserte serier.

Men vi mangler folk.

Først og fremst mangler vi skriveføre personer som ser mye norsk tv, og som finner glede i reality, enten det er trauste naturkonkurranser eller trash-tv. Vi vektlegger fagkunnskap og humor, og du bør ha skriveerfaring fra før. Arbeidet er selvfølgelig betalt.

Vi trenger også anmeldere med ekstraordinær interesse for, og god oversikt over, amerikanske tv-premierer (først og fremst manusbasert drama), men siden vi ikke ønsker å laste ned ulovlig kan det være en fordel om du er bosatt i USA – eller om du er i besittelse av tekniske dupeditter som gjør at du får tilgang til amerikanske serier på lovlig vis.

Send en kort mail og noen arbeidsprøver til joakim@comoyo.com, så tar vi kontakt med deg.

PS: Kvinner oppfordres til å søke.