På ei Marvel-framsyning i kveld viste superheltstudioet fram planane dei hinta til tidlegare i år. Og for så vidt planane det har blitt hinta til i fleire år.

Generelt er utgangspunktet dette: Om du allereie har blitt lei superheltar no – synd for deg. Her er dei komande åras superheltlag:

 • 1. mai, 2015: Avengers: Age of Ultron
 • 17. juli, 2015: Ant-Man
 • 6. mai, 2016: Captain America: Civil War
 • 4. november, 2016: Doctor Strange
 • 5. mai, 2017: Guardians of the Galaxy 2
 • 28. juli, 2017: Thor: Ragnarok
 • 3. november, 2017: Black Panther
 • 4. mai, 2018: Avengers: Infinity War – part 1
 • 6. juli, 2018: Captain Marvel
 • 2. november, 2018: Inhumans
 • 3. mai, 2019: Avengers: Infinity War – part 2

Frå scena forklarar Marvel at planen var å legge fram mykje av dette under årets Comic-Con. «Civil War»-tidslinja vert offisiell i «Captain America 3» – og vil handle om kampen om kven superheltane skal sjå på som sine leiarar.

Det er først i filmane frå 2017 av at direkte nyheiter vert presentert. Chadwick Boseman («42», «James Brown») skal spele T’Challa, den wakandanske rikmannen betre kjend som Black Panther.

black-panther

«Captain Marvel» har heller ikkje blitt direkte bekrefta før – og sjølv om denne superhelten har vore gjennom fleire iterasjonar og variantar er det venta at det er Carol Danvers-versjonen av superhelten den vil fokusere på, noko som dermed gir Marvel deira første film med fokus på ein kvinneleg superhelt.

«Inhumans» er ein litt mindre kjend serie, som i teikneseriene fokuserar på ein rase med supermennesker – ala fram av romvesen rundt steinaldertider som eit krigseksperiment. Kven og kva filmen vil fokusere på er enno ikkje kjend, men det vil nok byrje å vise seg rundt 4. mai 2018, då den fjerde «Avengers»-filmen set i gang.

Fokuset denne gong var på filmane, men det vart også sagt at figurar frå tv-seriane vil kunne dukke opp i filmane.

I går bekrefta Marvel-sjef Kevin Feige at samansetjinga av Avengers-laget vil forandre seg etter kvart – så når me ankjem den tid vil nok til dømes Doctor Strange ha blitt ein del av laget (anten det er Benedict Cumberbatch som speler han eller ikkje).

Påstand: «Det kjem til å kome minst 3-4 superheltfilmar i året. Om dei tener pengar på det vil det skje i minst 20 år til.» Diskutér.

Titlane på dei komande Marvel-filmane, frå Marvel-sjef Kevin Feige.
Titlane på dei komande Marvel-filmane, frå Marvel-sjef Kevin Feige.