• Gi bort «En ganske snill mann» til tre Facebook-venner her. Comoyo spanderer.

I den svarte komedien «En ganske snill mann» møter  vi Ulrik, som nesten motvillig slipper ut fra fengslet etter å ha sonet 12 år for drap. Det er ingen som venter på ham der ute, med unntak av et par skurkekompiser. Livet utenfor murene er ikke lett.

Problemstillingene som kan relateres til virkeligheten er mange. Det sosiale livet er åpenbart ikke enkelt. Jobb er nesten umulig, og å skaffe seg ordinært tak over hodet er heller ikke nødvendigvis så lett.

Rollefiguren Ulrik er selvfølgelig ikke representativ for noe andre enn seg selv. Men for oss som arbeider med problemstillingene Ulrik opplever blir filmen noe litt mer enn en god og morsom norsk film.

Innsattes Barn er Kirkens Bymisjons tiltak rettet mot barn av foreldre som sitter i fengsel. Gjennom vårt arbeid treffer vi daglig «ganske snille menn», menn som gjennom sine handlinger har såret både fremmede og sine aller nærmeste gjentatte ganger. Gutter og menn som sitter bak murene med håp, tanker og lengsler, og kanskje et ønske om å gjøre opp for seg.

Livet i fengsel kan virke umyndiggjørende og passiviserende. Mange føler avmakt og at de blir fratatt ansvaret for seg selv i dette hypermaskuline miljøet, som både gjennom arkitektur, sikkerhetsforanstaltninger og rutiner fratar mennesker kontroll over eget liv, og ikke minst kontakt med livet der ute.

  • Gi bort «En ganske snill mann» til tre Facebook-venner her. Comoyo spanderer.

Med tjue minutter telefontid og besøk en time i uken, er det ikke mulig å opprettholde normal kontakt med familie, og det kan være vanskelig å holde på forhold. Mange som settes i fengsel mister jobben eller skoleplassen sin. Fordi de har sittet inne, har de det ofte vanskeligere enn andre å få jobb etterpå.

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Når en av foreldrene sitter i fengsel, havner ofte hele familien i en vanskelig situasjon. Spesielt barna er sårbare.

Filmen «En ganske snill man» viser nettopp et slikt bilde av fengselet, og selvfølgelig det å komme ut av fengselet. Selv om filmen er ment å skulle være underholdende og morsom, håper jeg at seeren også kan ha i bakhodet at organisasjoner  som Innsattes Barn er viktige. Når du ser denne filmen – ha i bakhodet at historien om Ulrik i utgangspunktet kunne vært sann.